Hva er et passivhus ?

Et passivhus er kort fortalt i utgangspunktet et hus eller en bygning hvor det enkelt, og ved ekstremt lavt energiforbruk, kan opprettholdes en behagelig innetemperatur, uavhengig om det er sommer eller vinter. Hensikten med dette er å til enhver tid ha et miljømessig og helsemessig godt boalternativ, som også gir en økonomisk gevinst over et lengre tidsperspektiv.

Selve begrepet "passivhus" stammer fra det tyske institutt "Passivhaus Institut", som er en selvstendig forskningsinstitusjon med fokus på konseptet rundt dette med lavenergikonsumerende byggeteknikk.

Skal en bygning kunne godkjennes etter "Passivhaus Instituts" sertifiseringsnormer er det visse kriterier som skal oppfylles, ikke minst byggeteknisk.
Blant annet skal varmebehovet i huset ikke overstige 15 kWh per kvadratmeter per år, og det skal heller ikke overskride en maksimal varmeeffekt på 10W per kvadratmeter.
Bygningens primære oppvarmingsbehov skal heller ikke overstige 120 kWh per kvadratmeter per år, for å kunne oppnå en godkjennelse.

Da en vesentlig del av varmen i et passivhus kommer fra beboerne selv, er det ideelle at huset er bygget slik at hver enkelt beboer har rundt 35 kvadratmeter boflate til rådighet. Eksempelvis bør en enebolig til fire personer ikke overstige 140 kvadratmeter boflate, for å kunne utnytte dette til fulle,
samt det vil også tale til fordel med henblikk på ventilasjon av konstruksjonen.
Består en bygning av flere separate enheter som på en eller flere måter er bygget sammen, skal separate sertifiseringer foreligge for hver enkelt enhet.
Det stilles ingen direkte krav til byggematerialer eller metode, ut over at det ferdige resultatet skal være i samsvar med sertifiseringens betingelser.

Et passivhus skiller seg heller ikke utseendemessig ut fra andre moderne bygg i dag, og mange velger også å bygge om allerede eksisterende bygninger etter passivhuskonseptet for å kunne nyttegjøre seg av de fordelene som ligger i dette. Passivhus oppføres i dag både som eneboliger og store bo- eller kontorenheter, og enkelte steder i Europa kan de også bestilles i form av ferdighus, ettersom stadig fler oppdager hvilke fordeler som ligger i dette konseptet. Både økonomisk og miljømessig.